Skip navigation

9.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

Az andragógia és pedagógia viszonyának kérdéséről, nexusáról több neveléstudós szakember munkájában olvashatunk. A főbb kutatási kérdéseik között szerepel: Hol is helyezkedik el az andragógia a neveléstudományok között? Hogyan látják a felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek az andragógia mai hazai helyzetét?

Célunk, hogy az olvasó lásson rá a terület kutatásaira, ismerjen meg andragógiai kutatásokat, továbbá legyen képes azokat saját szakterületén alkalmazni.