Skip navigation

8.3.2 Önellenőrző kérdések

Ismertesse a hazai terminológia fogalmi hármasát! (felnőttnevelés, felnőttoktatás, felnőttképzés)

Milyen sajátosságai vannak a felnőttkori tanulásnak?

Milyen kapcsolat van a felnőttkori és az iskolai tanulás között?