Skip navigation

8.2.4 A felnőtt tanuló jellemzői

A felnőtt tanulóknak számos sajátos jellemzőjük van, úgymint:

 • az élettapasztalat,
 • többnyire munka, család mellett történik a tanulás
 • és nagyon heterogének: életkor, családi állapot, motiváció, munkakör alapján stb.

 

Felnőtt tanulók pozitív sajátosságai között szokás említeni:

 • a nagyobb felelősségtudatot és felelősségvállalást
 • az erősebb kitartást
 • a gazdagabb valóságismeretet, az élettapasztalatot
 • és a pozitívabb intellektuális és gondolkodási képességeket

 

A szakirodalom (Kálmán 2008, Kraiciné és Csoma 2012, Koltai és Zrinszky 2008 stb.) általában véve az alábbi vonásokat emeli ki a felnőttek tanulási jellemzőiként:

 • az új ismereteket saját tapasztalataikra vonatkoztatják (konstruktív tanulás),
 • különböző intenzitással tanulnak,
 • igénylik, hogy odafigyeljenek speciális tanulási szükségleteikre (felnőtt emberként kezeljék őket; emellett a tanulás többnyire munka, család mellett valósul meg)
 • megerősítést várnak,
 • frusztráció, szorongás nélkül akarnak tanulni stb..45


45 Durkó Mátyás: Az andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. MMI. 1999.