Skip navigation

8.2.3 A felnőttkori tanulás sajátosságai

Egy dolgozó, felnőtt ember napi időbeosztását alapvetően meghatározza munkahelyének időrendje, gondoljunk például az egyműszakos, többműszakos munkarendre stb.

Singer szerint amennyiben tanulás munka és a család mellett történik, egy újfajta időbeosztást kíván meg a tanulási tevékenységet végző felnőttől, hiszen a tanulás a szabadidőből, illetve a családi életre fordítandó időből von el órákat, napokat, mely hatványozottan érezhető a szervezett képzésben való részvételnél. A hétköznapokba és a hétvégékbe be kell illeszteni a képzés helyszínére történő utazásokat, és a követelmények teljesítéséhez szükséges felkészülésre (gyakorlásra, olvasásra, otthoni tanulásra) fordítandó időt is. Ennek kialakítása természetesen egyénenként eltérő, függ a felnőtt tanuló élethelyzetétől, szociális körülményeitől, képességeitől, korábban megszerzett készségeinek szintjétől, a tanuláshoz korábban kialakított magatartásától, attitűdjétől, szorgalmától, akaraterejétől, tanulási szokásaitól, motivációjától stb.42  Durkó úgy fogalmaz, hogy aki súlyos időzavarban van, az nem tud produktív módon tanulni, hiszen az ember akkor tud legjobban tanulni, ha saját maga határozhatja meg a tanulási tempóját, és ha a határidőkből származó stressz a minimumra csökkenthető.43

Nem hagyható az sem figyelmen kívül, milyen az egyén hozzáállása, viszonya magához a tanuláshoz. Tapasztalatok azt mutatják például, hogy a szervezett formában történő tanulást nem szívesen folytatják azok, akik korábbi tanulásuk során kudarcélményeket éltek át, és negatív tanulási tapasztalatokkal rendelkeznek, azaz a korábbi (rossz) benyomások rányomják a bélyeget a későbbi tanulásra is. Továbbá a felnőttkori tanulásnál igen dominánsan jelentkezik az igény a gyakorlatban is alkalmazható tudás iránt, igen gyakori elvárás, hogy a munkaerőpiacon kamatoztatható legyen. Amennyiben az elsajátított tudást, készséget és szakértelmet nem ismerik el érzékelhető módon, függetlenül attól, hogy a tanulást önigazolási vágyból vagy munkahelyi előmenetel céljából folytatták, újabb akadálya lehet a felnőttkorban történő tanulásnak (Memorandum 2000).4442 Singer Péter: A gyorsuló idő sodrában avagy a szabadidő dilemmái.            
http://www.ofi.hu/tudastar/idofelhasznalas/gyorsulo-ido-sodraban   
(letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.)

43 Durkó Mátyás: Az andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. MMI. 1999.

44 Memorandum az egész életen át tartó tanulásról.
http://www.tudosz.hu/EgeszEletTanulasEu.pdf (letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.)