Skip navigation

7.2.2 2012-es PISA kiemelt területe: Matematikai műveltség

A matematikai műveltség „az egyénnek az a képessége, hogy különböző kontextusokban megjelenő problémákat matematikailag megfogalmaz, matematikai ismereteit alkalmazva megold, és matematikailag értelmez. Ide tartozik a matematikai gondolkodás, valamint a matematikai fogalmak, eljárások, tények és eszközök használata jelenségek leírásához, magyarázatához, előrevetítéséhez. Segítségével az egyén felismeri a matematika szerepét a világban, és konstruktív, elkötelezett, megfontolt állampolgárként megalapozott ítéleteket és döntéseket hoz.”

 

Matematikai kompetenciaosztályok:

  • reprodukció (egyszerű matematikai műveletek)
  • összekapcsolás (különféle elemek integrációja egy probléma megoldása érdekében)
  • reflektálás (tágabb matematikai gondolkodás)

 

2003-ban volt először kiemelt terület a matematika. Ekkor alakították ki azt a képességskálát, amelyen az akkori OECD-országok átlagát 500 pontban, a szórást 100 pontban rögzítették. Ez a skála szolgál a mérések alapjául. Az eredmények azt mutatták, hogy a legjobb eredményeket a távol-keleti országok érték el, a lista élén Sanghaj-Kína áll 613 ponttal. Az európai országok közül Lichtenstein és Svájc áll a rangsor elején (535, 531 pont). A magyar diákok a 2012-es PISA-mérésben az OECD-átlag alatt teljesítők csoportjába kerültek 477 ponttal, ez a 2009-es méréshez képest is 13 ponttal alacsonyabb.3636 Balázsi Ildikó és mások: PISA2012 Összefoglaló jelentés, Budapest, Oktatási Hivatal. 2013.    
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf (2014.június 10.)