Skip navigation

6.3.1 Összefoglalás

A lecke során szempontokat kívántunk adni egy-egy iskola belső világának megismeréséhez. A bemutatott szempontsor kiindulási alapot adhat egy-egy intézmény életének megismeréséhez. Ezt követően bemutattuk a jelenleg hatályos Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógiai Programmal és az SZMSZ-szel, illetve a házirenddel kapcsolatos előírásait.