Skip navigation

6.2.6 Részlet néhány kutatásból

Ligeti György „Az iskola belső világa” című írásában iskolaszociológus szemszögéből szól az iskola belső világáról, és három fontos területre: az állampolgári nevelésre, az esélyegyenlőségre, illetve a személyiségfejlesztésre összpontosít. Hangsúlyozza, hogy a nem direkt hatások éppúgy nevelési tényezők, mint a hagyományos értelemben vett nevelés.

Mészáros János és Szatmáry Nóra „Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében” című munkájukban az iskolai honlapokat elemzik. Napjainkban az iskolai honlapok egyre fontosabb szerepet töltenek be az intézmények külvilággal folytatott kommunikációjában, és egyben sajátos virtuális közösségi terekké is válnak. A szerzők az intézmények honlapjainak elemzése során arra keresik a választ, hogy a honlapok milyen lehetséges funkciókat töltenek be az iskolák életében.

A tanulmányról bővebben olvashat: Ligeti György: Az iskola belső világa http://www.ofi.hu/tudastar/iskola-belso-vilaga-090617-1