Skip navigation

6.2.3 Az Iskola belső világa – megközelítések

2006-ban készült egy kiadvány „Az iskolák belső világáról” címmel. A szerzők többek között az alábbi aspektusokból vizsgálták a témát: Például Golnhofer Erzsébet az értelmezések sokszínűségét, az iskolák belső világának megismerésének szempontjait, kutatását stb. írja le, kitér a szervezeti kultúra sajátos jegyeire. Ollé János az iskolát mint szervezetet mutatja be, különös tekintettel az iskolai dokumentumokra (Pedagógiai Program, Házirend, SzMSz), illetve az iskolai szerepekre. Szivák Judit az iskolai kommunikáció oldaláról vizsgálja a témát: hatékony kommunikáció, kommunikációs hibák, verbális és nem verbális kommunikáció stb . Hegedűs Judit az iskolai segítőket (kortárssegítők, diákönkormányzat, pszichológusok, gyógypedagógusok stb.) térképezte fel munkájában, M. Nádasi Mária az iskolai agresszió (agresszió fajtái, következményei) kérdésével foglalkozik, Hunyady Györgyné pedig a lehetséges konfliktusok típusait és azok megoldási javaslatait vázolja fel.

 

A tanulmányról bővebben olvashat: Golnhofer Erzsébet (szerk.): Az iskola belső világa http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 28.