Skip navigation

6.2.2 Szempontsor az iskolák belső világának a megismeréséhez

3.1 Videó: Gyakorló Iskola bemutatása

3.2 Videó: Gyakorló Iskola bemutatása

3.3 Videó: Gyakorló Iskola bemutatása

3.4 Videó: Gyakorló Iskola bemutatása

3.5 Videó: Gyakorló Iskola bemutatásaAz iskolák belső világának megismeréséhez, a terepmunka segítéséhez rövidített változatban ajánlunk néhány kidolgozott, gyakorlatban alkalmazott szempontot, Golnhoferék munkája alapján:

Az iskolák és környezetük:

 • Az iskolával kapcsolatos társadalmi igények
 • Iskolakép a társadalomban
 • Az iskola működésére ható szereplők, illetve működésében érdekeltek
 • Kapcsolat a szűkebb és tágabb környezettel
 • A makro társadalmi környezet
 • A helyi társadalom és az iskola
 • A fenntartók és az iskola
 • A család és az iskola
 • Az iskolák közötti kapcsolatok, hálózatok

 

Az iskolákon belüli viszonyok:

 • A szervezet működése
 • Intézményi struktúrák és működésük
 • Az iskolavezetés sajátosságai. Az iskolavezetés és a tantestület
 • Szervezeti kultúra
 • Az iskolai szereplők, szervezeten belüli kapcsolatok
 • Diákjogok, pedagógusjogok, szülőjogok
 • Diákok, diákcsoportok az iskolákban
 • Pedagógusok, pedagóguscsoportok
 • Interakciók az iskolában
 • A változások hatása a szervezet működésére

 

Szocializáció, nevelés az iskolában

 • Személyiségfejlesztés
 • Pedagógusok, tanulók, szülők értékvilága
 • A pedagógusok nevelési feladatai, a feladatok teljesítésének feltételei
 • A diákok és a felnőttvilág (a gyermek- és ifjúsági kultúra, valamint az iskolák)
 • A szocializáció iskolai keretei, tevékenységei
 • A tanítás és tanulás szervezése az iskolákban
 • Pedagógiai kultúra és a tanulókhoz igazodás
 • A tanítás-tanulás infrastruktúrája

 

14. ábra: Dobó István Gimnázium
14. ábra: Dobó István Gimnázium