Skip navigation

6.2.1 Szakirodalmi megközelítések

Golnhofer szerint egy iskola nem szakítható ki abból a környezetből, amelyben működik. Makroszinten és mikroszinten is determinált: makroszintű tényező az oktatáspolitika, gazdaságpolitika, társadalompolitika stb., helyi szinten pedig a helyi demográfiai, gazdasági, társadalmi és kulturális helyzet. Továbbá minden iskola más, hiszen minden intézménynek megvan az egyedi sajátossága, a sajátos szervezeti kultúrája.

Régebbi szakirodalmakban, megközelítésekben az iskolák belső világát gyakran azonosították az iskolák légkörével, a szervezettel kapcsolatos attitűdökkel, érzésekkel, elégedettségekkel, elégedetlenségekkel.

Az elmúlt évtizedekben különböző szempontok (iskolafenntartók, vállalt, alkalmazott pedagógiai koncepciók, ideológiák, társadalmi, pénzügyi háttér stb.) mentén is differenciálódtak az iskolák. Újabban az iskolák belső világát alapvetően az iskolák hatékonyságához, eredményességéhez kötötten értelmezik, vizsgálják.

Ezen a területen viszonylag kevés kutatás reprezentatív, és a kutatási témák is eléggé szűk körűek. Továbbá fontos információkat tartalmaznak a különböző tanulói teljesítményértékelések is (IEA, PISA, monitorvizsgálatok, diagnosztikus mérések stb.)3434 Golnhofer Erzsébet (szerk.): Az iskola belső világa.              
http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf