Skip navigation

5.3.1 Összefoglalás

A fejezet során a pedagóguskutatások lehetséges kutatási irányairól igyekezetünk egy képet felvázolni. Számos kutatás irányul a pedagógus szakma pszichológiai és szociológiai aspektusainak a vizsgálataira (például a tanár személyiségére, a pedagógusok tulajdonságaira, a pályára való felkészítésre, a pedagógus szakma jellemzőire stb.).