Skip navigation

5.2.7 Pedagógiai kompetenciák

A pedagógiai kompetenciák a tudás, nézetek és gyakorlati készségek ötvözetei, amelyek lehetővé teszik, hogy a pedagógus egy adott területen sikeresen elláthassa feladatát. Gyakran szükségesnek tartják a kompetencia fogalmába beleérteni a diszpozíciót is, a szónak abban az értelmében, hogy a kompetencia birtokosának nem elegendő rendelkeznie a nézetekkel, tudással, képességekkel, de elkötelezettnek is kell lennie azok megfelelő alkalmazása iránt (Falus Iván).32

 

Milyen területekre vonatkoznak a pedagógiai kompetenciák?

  • Tantárgyi tudás
  • Pedagógiai tartalmú tudás
  • Tanulókkal és tanulással összefüggő tudás
  • Oktatással és tanulásszervezéssel összefüggő tudás
  • Az osztállyal és az iskolával összefüggő tudás
  • Tantervvel, taneszközökkel összefüggő tudás
  • A tanulók értékelésével összefüggő tudás
  • A tanítás értékelésével összefüggő tudás
  • Rutinok (adminisztráció)33

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

 

A 8 kompetencia területei a következőkre épülnek:

1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése

3. Szaktudományi, szakmódszertani tudás

4. A pedagógiai tervezés

5. A tanulás támogatása

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés

8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért32 FALUS IVÁN: Tanári képesítési követelmények – kompetenciák – sztenderdek. http://www.ofi.hu/tudastar/hazai-fejlesztesi/tanari-kepesitesi

33 SZABÓ-THALMEINER NOÉMI: Kompetencia alapú pedagógusképzés Romániában http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2006/osz/4.pdf