Skip navigation

5.2.6 Tanári kompetenciák – nemzetközi kitekintésben

A kompetenciák elemzése alapján megállapítható, hogy minden országban (egyedül az ausztriai tanulmányból nem derült ki egyértelműen) kidolgozták a kompetenciáknak valamilyen rendszerét, amelyek szerepet játszanak a tanári felkészültség megítélésében. A kompetenciák tartalma és részletezettsége eltérő képet mutat, azonban néhány közös kompetencia minden ország listájában megtalálható.

A közös kompetenciák között megemlíthető a hazai kompetenciarendszerben kidolgozott kompetenciák többsége:

  • az egyes tanulók megismerése, fejlődésének előmozdítása,
  • a csoportok megismerése, fejlődésük előmozdítása,
  • a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségfejlődése érdekében,
  • a pedagógiai folyamat tervezése,
  • tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása, az oktatási folyamat irányítása,
  • a pedagógiai folyamat értékelése, kommunikáció, kapcsolattartás a pedagógiai folyamat többi résztvevőjével,
  • felelősségvállalás a tanárok saját szakmai fejlődéséért.31


31 FALUS IVÁN (szerk.): Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Eger, EKF. 2011.