Skip navigation

5.2.5 Sztenderdek – nemzetközi kitekintésben

A 2000-es évek közepén az ELTE-n lépéseket tettek a tanári kompetenciák feltárására, és a 2005-ben kidolgozott kompetencialistát alapul véve 2008-ban az Eszterházy Károly Főiskolán (több ELTE-n és más intézményben dolgozó kollégával közösen) munkacsoport kísérelte meg a kompetenciák szintjeinek, a sztenderdeknek a kidolgozását, és az ezek értékelésére alkalmas eszközök elkészítését, összegyűjtését. A munka egyfelől a pedagógusképzésben elérendő sztenderdeket ölelte fel, továbbá kísérletet tett egy olyan rendszer kidolgozására is, amely alapul szolgálhat a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatására.

A hazai sztenderdek kidolgozása előtt sor került nemzetközi tapasztalatok, gyakorlatok feltérképezésére is. 10 ország tapasztalatai alapján próbálták meg összehasonlítani a Magyarországon kidolgozott képesítési követelményeket az USA-ban és a különböző európai országokban kidolgozott kompetenciákkal, sztenderdekkel. A vizsgált országok: Anglia, Ausztria, Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Államok voltak.

 

Az összehasonlító elemzés az alábbi fő kérdésekre tért ki:

 • Az egyes országokban alkalmazott kompetenciák tartalma
 • A kompetenciák szintjeinek meghatározására tett kísérletek
 • A kompetenciák alkalmazásának területei, kontextusa

 

A szerzők az alábbi szempontok alapján elemezték a vizsgált országok dokumentumait és szakirodalmait (néhány szempont):

 • Van-e az adott országban pályaalkalmassági vizsgálat?
 • Ha igen, miből áll, milyen mértékben veszik figyelembe, hogy a vizsgált személy milyen életkorú tanulókat fog tanítani?
 • Vannak-e meghatározott kompetenciák/sztenderdek?
 • Milyen forrásból, hogyan határozták meg azokat? A pedagógiai kutatóknak, tanárképzőknek, tanároknak volt-e ezekbe beleszólásuk?
 • Milyen a kompetenciák/sztenderdek elfogadottsága?
 • A tanárképzés és a tanári pálya mely szakaszaira dolgozták ki ezeket?
 • Mire használják őket? Használják-e például olyan területeken, mint a tanárképzés programjának kialakítása, a tanárképzés során értékelési kritériumok kialakítása, a hallgatók munkájának irányítása, tanárértékelés, tanári előmenetel kritériumai? Ha igen, mindezekben hogyan használják?
 • A továbbképzés illeszkedik-e valamilyen módon a sztenderdekhez?30

A kutatásról bővebben olvashat: Falus Iván (szerk): Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek Nemzetközi áttekintés http://epednet.ektf.hu/eredmenyek/tanari_palyaalkalmassag_kompetenciak_sztenderdek.pdf  letöltés dátuma: 2014. augusztus 28.30 Falus Iván: (szerk.) : Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek Nemzetközi áttekintés. Eger, EKF. 2011.