Skip navigation

5.2.4 Tanítható-e a pedagógusmesterség?

Sallai Éva29 meghatározása szerint a pedagógusmesterség „azoknak a teoretikus háttérrel egybefogott és átszőtt, a pedagógus személyisége által meghatározottan, sajátosan strukturált, viselkedésben megnyilvánuló ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek, attitűdöknek az összessége, amelyek a gyerekek fejlődésének optimális segítéséhez szükségesek”. A pedagógusmesterség alábbi tartalmi elemeit sorolja fel:

  • teoretikus háttér – ismeretek a világról, emberről, az ember fejlődéséről, tanulásról;
  • bizalomteli légkör megteremtésének a képessége – a feltétel nélküli elfogadás, az empátia és a hitelesség, melynek feltétele az önazonosság, az önelfogadás;
  • szaktudományi szempontból pontos, gazdag (szaktárgyi, lélektani, pedagógiai stb.) tudás, tanítástechnikai készségek;
  • szerepviselkedés-biztonság: kommunikációs ügyesség, rugalmas és gazdag viselkedésrepertoár, gyors helyzetfelismerés, konstruktív helyzetalakítás, erőszakmentes, kreatív konfliktuskezelés;
  • együttműködés igénye és képessége: diákokkal, szülőkkel és kollégákkal;
  • pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzési képessége, a kompetenciahatárok biztos felismerése;
  • mentális egészség.


29 Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? A pedagógus mesterség tartalma és tanulhatósága különös tekintettel a pedagógiai személyiség alakulására. Veszprémi Egyetem, Veszprém. 1996