Skip navigation

5.2.3 Kutatás a pedagógusok gondolkodásáról

A pedagógusok gondolkodása, tudása, nézetei meghatározzák a mindennapi iskolai tevékenységet, ezért különösen fontos ennek a területnek a vizsgálata. Például Hercz Mária kutatásának célja a pedagógusok szakmai énképének és gyermekképének jellemző vonásainak és kapcsolatának a vizsgálata.

Hercz a kutatásban a következőkre keresi a választ: Hogyan alakul a pedagógusok szakmai énképe és gyermekképe? Hogyan vélekednek a szakmai tudásról? A személyes pedagógiai tudás vizsgálatakor találhatók-e csoport-tipikus vonások, vagy az egyéni különbségek jelentősek? Van-e eltérés a pedagógus-énkép és gyermekkép vizsgált rétege és a tanítással kapcsolatos kiemelt nézetek esetében is? Ha igen, mely elemekben? Milyen tényezők mentén különül el a pedagógusok egyes csoportjainak gondolkodása a gyermekek kognitív fejlesztésével kapcsolatban?

Hipotézisei:

  • A pedagógusok pozitív szakmai énképe és önértékelése nagyobb mértékben függ az iskolán belüli, mint a külső, társadalmi tényezőktől. Alakulásában jelentős szerepe van a gyermekekkel való kapcsolatuknak. A kialakult szakmai énkép továbbképzések hatására módosul.
  • Szakember-képük jellegzetes csoport tipikus vonásokat mutat alapvető pedagógiai-szakmai kérdésekben. Pedagógiai tudásukban a tanult elemek egységes rendszerként jelennek meg, de az egyes tudáselemekről való gondolkodásuk a tanított korosztálytól függően különbözik.
  • Gyermekképük a kognitív fejlődésre/fejlesztésre fókuszálva pedagógus-csoportonként különbözik.

 

A vizsgálat résztvevőit rétegzett véletlen mintavételi eljárással választották ki, és 666 pedagógusnak a gyermekek kognitív fejlődéséről való gondolkodását hasonlíthatták össze. Az eredmények azt mutatják, hogy a pedagóguscsoportok gondolkodása jelentősen eltér egymástól mind szakmai énképük és szakemberképük, mind gyermekképük esetében. A pedagógusok gondolkodása közötti különbség kizárólag pedagóguscsoportok (illetve az intézmények) között volt jelentős, beosztás, végzettség, a továbbképzésekben való részvétel, illetve a pályán töltött évek mentén csak egy-egy részkérdésben különült el gondolkodásuk a gyermekek fejleszthetőségével, kognitív fejlesztésével kapcsolatban.2828 Hercz Mária: A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről. Szeged, SZTE. PhD értekezés. 2007.