Skip navigation

5.2.2 Pedagóguskutatások

A pedagógiai kutatások középpontjában a pedagógus szakma, a pedagógusok közössége, az egyes pedagógus mint szakember vagy mint személyiség áll. A pedagógiai kutatáson belül elkülöníthetőek a szociológiai és a pszichológiai aspektusú kutatások.

A pszichológiai jellegű vizsgálatok a pedagógusok személyiségvonásait, viselkedését, tudását, értékeit, attitűdjeit, gondolkodását, nézeteit, reflexióit, tervezési stratégiáját, döntési folyamatait, értékelő rendszerét, mentálhigiénéjét kutatják.

A szociológiai jellegű vizsgálatok pedig főként a tanárok társadalmi helyzetével, jellemzőivel, szerepeivel, szerepkonfliktusaival, értékközvetítő funkcióival foglalkoznak.27

 

A tanulmányokról bővebben olvashat: Válogatta és szerkesztette: Meleg Csilla. Iskola és társadalom II. mek.oszk.hu/01900/01945/01945.pdf

Háber Judit: Pedagógusok

Háber Judit: A pedagógusnők helyzete, egy pálya elnőiesedése

Kuczi Tibor: A pedagógusszerep néhány szociológiai jellemzője

Horváth Attila: Orvosok – pedagógusok

Boreczky Ágnes: Egy letűnt világ árnyai

 

A tanulmányokról bővebben olvashat: Kocsis Mihály – Sági Matild (szerk): Pedagógusok a pályán. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 2012. http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/pedagogusok_a_palyan.pdf  letöltés dátuma: 2014. augusztus 28.

Sági Matild – Ercsei Kálmán: A tanári munka minőségét befolyásoló tényezők

Derényi András: A pedagógusok felsőoktatásban folyó szakmai továbbképzése27 Hercz Mária: A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről. Szeged, SZTE. PhD értekezés.2007.