Skip navigation

5.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

Számos kutatás többek között az alábbi kérdésekre keresi a választ: Milyen a jó tanár? Mitől válik sikeressé, hatékonnyá? Milyen főbb tartalmi elemi vannak a pedagógusmesterségnek? Hogyan gondolkodnak a pedagógusok?

Célunk, hogy az olvasó belelásson a terület kutatásaiba, ismerjen meg pedagógiai kutatásokat, továbbá legyen képes azokat saját szakterületén alkalmazni. Legyen nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Legyen képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.