Skip navigation

4.2.5 A tanári kompetenciaszintek

Míg egyes kutatások, elemzések kifejezetten a pedagógusképzésbe belépő hallgatók előzetes nézeteire irányulnak, más kutatások a pedagógusképzés idejére, időtartamára vagy a kimeneti követelményekre, illetve készülnek felmérések a pedagógussá válás egyes szakaszairól is, a kezdő tanártól a szakmai professzióig.20

Falusék például a tanári kompetenciaszintek kidolgozására irányuló kutatásukban a tanári szakmai fejlődés következő szintjeit azonosították: 1. szint – a diplomás tanár, 2. szint – a véglegesített tanár, 3. szint – a tapasztalt tanár, 4. szint – a kiváló tanár, 5. szint – a mestertanár.

A felsoroltak mellé beiktattak egy 0. szintet is, melyben a tanárjelöltek önálló, egyéni gyakorlatra való bocsátásának feltételeit állították össze. Az egyes szinteket úgy próbálták meg kialakítani, hogy megnézték a tanári pálya adott pontján milyen felkészültség várható el, és meghatározták a szakmai fejlődés szintjeinek legfőbb sajátosságait is. A sztenderdek tartalmi kidolgozásánál figyelembe vették azon pedagóguskutatások eredményeit is, amelyek a tanári munka és a kompetenciák fejlődését vizsgálták.21

 

A kutatásról bővebben olvashat: Kotschy Beáta (szerk): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger: Eszterházy Károly Főiskola. 2011. http://epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 28.20 FALUS IVÁN: A pedagógussá válás folyamata. Educatio. 2004. 359–374.

21 KOTSCHY BEÁTA: A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger: Eszterházy Károly Főiskola. 2011.