Skip navigation

4.2.4 Részletek kutatásokból – inkluzív szemlélet

Számos esetben a kutatások képzésfejlesztési céllal készülnek. Például a tanárjelöltek inkluzív szemléletéről készült kutatásban arra keresték a választ, hogy mennyire tájékozottak a leendő tanárok a SNI tanulókkal kapcsolatos fogalmakról, elnevezésekről, pedagógusi feladatokról. A kutatási kérdések között többek között arra kérdeztek rá, hogy a hallgatók milyen ismeretekkel rendelkeznek az integratív pedagógia területéről, és hogyan vélekednek az akadályozott gyermekek „ép” tanulókkal való együtt tanításáról stb. Az eredmények alapján azt a következtetést vonták le, hogy nagyobb hangsúlyt kell fordítani a képzésben erre a területre, tehát a kutatás eredményei a képzésben kerültek felhasználásra.19

Megjegyzés: A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. törvény) értelmezésében sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A kutatásról bővebben olvashat: Némethné Tóth Ágnes: A tanárjelöltek inkluzív szemlélete.  http://tagnes.pbworks.com/f/A%20tan%C3%A1rjel%C3%B6ltek%20inkluz%C3%ADv%20szeml%C3%A9lete.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.19 Némethné Tóth Ágnes: A tanárjelöltek inkluzív szemlélete.
http://tagnes.pbworks.com/f/A%20tan%C3%A1rjel%C3%B6ltek%20inkluz%C3%ADv%20szeml%C3%A9lete.pdf (letöltés dátuma: 2014-06-15)