Skip navigation

4.2.3 Részletek kutatásokból – hallgatói nézetek

Szivák Judit kutatásában tanítási gyakorlat előtt álló hallgatókat kérdezett meg interjú és fogalmi térkép módszerével.

A főbb kutatási kérdések a következők voltak:

  • Mit kezd a képzés a hallgatók előzetes tapasztalatain alapuló naiv nézeteivel?
  • Nyújt-e a felkészítés hiteles és hatékony alternatív tapasztalatokat?
  • Milyen hatékonysággal épülnek be a képzés tartalmai?
  • Rendelkezik-e a pedagógusképzés olyan technikákkal, melyek segítik a korábbi tapasztalatok reflektív feldolgozását, illetve a képzés tapasztalatainak beépítését?

 

Arra az eredményre jutott, hogy a hallgatók nézőpontjára a diák-perspektíva jellemző, és a nevelés, tanítás tevékenységével kapcsolatos nézetek még nem szerveződtek céltudatos rendszerbe.

A fogalmi térképről: A fogalmi térkép két dimenzióban ábrázolja a fogalmakat, a belső és külső kapcsolatok grafikus megjelenítésével. A technika során arra kérik a vizsgálati személyeket, hogy egy központi témához szerintük kapcsolódó összes lehetséges fogalmat grafikus vázlaton ábrázoljanak úgy, hogy az alá- és fölérendeltség, a rész és egész viszonyai is láthatóvá váljanak. A fogalmi térképezést a hetvenes évek vége óta használják a tanulók és a tanárok tudásának feltárására.18

A kutatásról bővebben olvashat: Szivák Judit: Hallgatók neveléssel kapcsolatos nézetei. epa.oszk.hu/00000/.../iskolakultura_EPA00011_2003_05_088-095.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.18 SZIVÁK JUDIT: Hallgatók neveléssel kapcsolatos nézetei. Iskolakultúra 2003. 5. 88–95.p.