Skip navigation

4.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

Jelen fejezetben a tanárjelöltekkel kapcsolatos kutatásokból válogattunk ki néhányat. Kutatások is alátámasztják, hogy a képzésbe belépők – a korábbi személyes és iskolai tapasztalataik nyomán  – a képzés szempontjából a tanári szakmával és a saját személyiségükkel kapcsolatos különböző nézetekkel rendelkeznek.

Célunk, hogy az olvasó belelásson a terület kutatásaiba, ismerjen meg pedagógiai kutatásokat, továbbá legyen képes azokat saját szakterületén alkalmazni. Legyen nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Legyen képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.