Skip navigation

3.3.1 Összefoglalás

A fejezet során a fiatal felnőtt korosztályra irányuló kutatásokból kívántunk ízelítőt adni, a téma különböző aspektusain keresztül. Kitértünk az ifjúságkutatásokra, ezt követően a felsőoktatási intézmények aktív hallgatókra és frissdiplomásokra irányuló kutatásaiból emeltünk ki részleteket.