Skip navigation

3.2.7 Pályakövetéses vizsgálat frissdiplomások körében

A frissdiplomások körében végzett kutatás az alapsokaság – a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot szerzettek – teljes körére (a hagyományos egyetemi, főiskolai, az osztatlan és az alap‐ és mesterképzések végzettjei) kiterjedt, azaz 32 felsőoktatási intézményre. Az adatfelvételre online kérdőíves megkeresés keretében került sor, anonim és önkéntes válaszadás keretében.

A vizsgálatban résztvevő intézmények alapján az alapsokaság 148 548 fő volt, a létrejött adatbázis elemszáma 24 233 fő volt, tehát az átlagos válaszadási ráta közel 20 százalékosnak mondható.

A főbb kutatási kérdések a következők voltak: Megéri-e diplomát szerezni? Érezhető-e a gazdasági válság kilépésre gyakorolt hatása? Érdemes-e külföldön tanulni/dolgozni? Mekkorák a jövedelmi egyenlőtlenségek?

Néhány részlet az eredményekből: A diplomások körében kisebb a munkanélküliség előfordulási gyakorisága, és jövedelmük meghaladja az átlagot. Azok a frissdiplomások, akik felsőfokú tanulmányaik alatt külföldön is tanultak, a későbbiekben kisebb eséllyel végeznek felsőfokú végzettséget nem igénylő munkát. A férfiak és nők átlagkeresete között minden képzési területen különbség található. Ágazati különbségek is kimutathatók, a legnagyobb 15 ágazat közül az információ, kommunikáció, a pénzügyi, biztosítási tevékenység, feldolgozóipar, energiaszektor kínálja a legmagasabb frissdiplomás fizetéseket.

A kutatásról bővebben olvashat: Veroszta Zsuzsanna: A Diplomás Pályakövetési Rendszer eredményei 2013. Gyorsjelentés Educatio Nonprofit Kft Felsőoktatási Osztály. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/hallgatoi_motivacios_kutatas2009/kutatasi_jelentes_hallgatoi.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.

 

 

9. ábra: Főiskolai hallgatók
9. ábra: Főiskolai hallgatók