Skip navigation

3.2.5 Aktív hallgatók vizsgálata

2011-ben 31 felsőoktatási intézmény kereste meg hallgatóit egy online kérdőíven keresztül. (A válaszadók teljes létszáma 45 949 fő volt.) A vizsgálat kérdései a tanulmányi életútra, nemzetközi mobilitásra és a munka világához való kapcsolatra vonatkoztak.

Néhány részlet az eredményekből: A nyelvtudást illetően a hallgatók körében az angol nyelvtudás jellemző (91 százalék), német nyelvismerettel a hallgatók 61 százaléka rendelkezik; az orosz, spanyol, olasz, francia nyelvek ismertsége 10-10 százalék körüli. A német nyelv ismerete leginkább a jogi és a gazdaságtudományi területeken domináns.

A hallgatók 5,6 százaléka számolt be külföldi tanulmányokról a képzés ideje alatt, leggyakrabban Tempus/Erasmus ösztöndíj keretében. Legkevésbé a természettudományi, műszaki és informatikai területekről pályáztak. Többnyire egy szemeszter erejéig töltöttek kint időt, kb. 4-6 hónapot.

A hallgatók fele a tanulmányok mellett munkát is vállalt, főként az esti, levelező, vagy távoktatásos munkarendeken tanulók.

A „Diplomás pályakövetés – Hallgatói motivációs felmérés 2009” vizsgálat államilag elismert felsőoktatási intézmények nappali alap‐ és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók megkérdezésével készült, és a továbbtanulási szándékokra, motivációkra kérdeztek rá.

A továbbtanulási motivációkkal kapcsolatban a megkérdezettek közel fele jelezte, hogy gondolkodik mesterképzésben, és további egyötödük valamilyen szakirányú továbbképzést végezne.

Újabb alapszak választását elsősorban a bölcsész‐, valamint pedagógusképzésben részt vevők tervezik.

PhD‐képzést legnagyobb arányban az orvos‐ és egészségtudományi terület megkérdezett hallgatói terveznek, de a bölcsészek, a művészképzésben részt vevők, valamint a természettudományi szakokon tanulók körében is magas a doktori képzés iránt érdeklődő hallgatók aránya.

A kutatásról bővebben olvashat: Diplomás pályakövetés- Hallgatói motivációs felmérés 2009. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/hallgatoi_motivacios_kutatas2009/kutatasi_jelentes_hallgatoi.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.

A kutatásról bővebben olvashat:  Veroszta Zsuzsanna: Frissdiplomások 2012. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr/eredmenyek/hallgatoi_kutatas/kutatasi_jelentes letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.