Skip navigation

3.2.2 Ifjúságkutatások

2000 óta négy alkalommal jelent meg országos, reprezentatív felmérés (Ifjúság 2000, 2004, 2008, 2012) az ifjúság élethelyzetére, életmódjára vonatkozóan. A kutatás a 15–29 éves (kb. kétmillió magyar fiatalra) korosztályra terjed ki, és 8000 fő megkérdezésével zajlik.

A megismételt ifjúságkutatások célja, hogy felmérjék, milyen módon változnak az ifjúsági korosztályok iskoláztatását, elhelyezkedését, karrierjét, önállósodását és boldogulási esélyeit befolyásoló társadalmi tényezők, továbbá, hogy ezek a hatások hogyan jelennek meg a fiatalok életmódjában, szabadidős tevékenységében, kulturális fogyasztásában stb.

A vizsgált témakörök:

  • Családalapítás
  • Oktatási helyzetkép
  • Munkavállalás
  • Nemzetközi migráció
  • Szabadidő
  • Új média
  • Sportolási szokások
  • Szenvedélyek
  • Politikai attitűdök
  • Az ifjúság legnagyobb problémái

A posztindusztriális társadalomban az ifjúkor egyre inkább kitolódik, köszönhetően a meghosszabbodott iskolában eltöltött időnek, aminek következtében későbbre tolódik a családalapítás, illetve a munkába állás is. 

 

A kutatásról bővebben olvashat: Ifjúság2012 kutatás http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.

Az országos kutatások mellett regionális, helyi kutatásokkal is találkozhatunk, melyek egy-egy térség fiataljainak sajátos vonásaira, jellemzőire keresik a választ.

Például: Egri fiatalokról készült ifjúságkutatás: http://www.echosurvey.hu/_user/browser/File/kutatasi_beszamolo/t-eger2010.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.