Skip navigation

3.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A fejezet betekintést ad a felsőoktatásban tanuló hallgatókkal kapcsolatos kutatásokba, ezt követően a Diplomás Pályakövetési Rendszer céljait és feladatait mutatjuk be, majd országos kutatások eredményeivel zárjuk.

Célunk, hogy az olvasó képet kapjon a felsőoktatásban tanulókról, legyen képes szakmai tapasztalatai és a tanulmányok eredményei alapján munkáját korrigálni, és ezzel saját szakmai fejlődését irányítani.

Legyen nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Legyen képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.