Skip navigation

2.2.5 Nem-formális tanulás

Napjainkban a nem-formális és az informális módon történő tanulás szerepe is egyre inkább elismert.

A nem-formális tanulás az iskolarendszeren kívüli oktatást-képzést foglalja magában, amely képzettséget nyújthat, és általában nem zárul végzettséggel.

Ide tartoznak például a munkaerő-piaci tréningek, szakmai továbbképzések, civil szervezetek, művészeti és sportegyesületek szervezésében történő képzések, tanfolyamok stb., és ide sorolhatjuk a különböző művelődési alkalmakat is. Beletartoznak a kulturális intézmények ismeretbővítő és személyiségfejlesztő foglalkozásai is. Megjegyezzük, hogy a szervezettség és az irányítottság a formális és a nem-formális tanulásra egyaránt jellemző.3

5. ábra:        Művelődési Ház, Eger
5. ábra: Művelődési Ház, EgerFarkas Éva „A rejtett tudás” című könyve (2014) a nem formális környezetben szerzett tudás elismerhetőségéről szól.

A szerző munkájában arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehet felszínre hozni, hitelesíteni a nem formális környezetben szerzett tudásokat. Farkas Éva a hazai oktatási és gazdasági helyzetnek megfelelően kidolgozta a nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítési eljárásának lehetséges modelljét, eszközrendszerét.

A kutatásról bővebben olvashat: Farkas Éva: A rejtett tudás. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/02/15.pdf letöltés dátuma: 2015. március 10.3 TÓT ÉVA: A nem-formális tanulás elismerése – szemlélet és módszerek. Szakképzési Szemle. 2002.18. évf. 2. sz. 178-193. p.