Skip navigation

2.2.4 Formális tanulás

1. animáció: Élethosszig tartó tanulás

A tanulás formalizáltsága szerint különbséget tehetünk a formális, a nem-formális és az informális tanulás között.

A formális tanulás az oktatási rendszer keretein belül történik, az erre a célra létrehozott intézményekben.

Rendszerint a tudás megszerzését igazoló hivatalos elismeréssel (diploma, bizonyítvány) zárul, azaz valamilyen végzettséget ad, intézményes keretek között.

Ide soroljuk: az általános iskolát, a középiskolát, a főiskolát, egyetemet stb.

A formális tanulás életünk során vissza-vissza térhet, akár munka mellett, akár munka helyett.

 

Egy témához kötődő kutatás: Forray R. Katalin – Kozma Tamás (2011): Felnőttek a felsőoktatásban. www.forrayrkatalin.hu/doski/felnott_hallgatok.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.

4. ábra:       Oktatási tanterem
4. ábra: Oktatási tanterem