Skip navigation

2.2.2 Delors jelentés

A Delors-jelentés (UNESCO Nemzetközi Bizottság) szerint a tanulás életünk során négy alappillér köré szerveződik:

  • megtanulni tudni/megismerni: tanulni is meg kell tanulni, gondoljunk például a helyes, hatékony tanulási technikák elsajátítására, annak kitapasztalására, hogyan tudunk hatékonyan tanulni, és képessé válni az egész életen át tartó tanulásra
  • megtanulni dolgozni/cselekedni: például helyzetek felismerése, helyzetnek megfelelő cselekvés, a tudás gyakorlatban történő alkalmazása, a munka világában való eligazodás stb.
  • megtanulni együtt, másokkal élni: nem elszigetelten élünk, ide tartoznak a különböző személyi és a társas kompetenciák, és azok alkalmazásai stb.
  • megtanulni élni: ide tartozik például a személyiség kiteljesedése, az életvezetés, az egészséges életmód, a lehetőségek felismerése, azokkal való élés stb.
3. ábra:  Tanulni mindenhol lehet
3. ábra: Tanulni mindenhol lehet