Skip navigation

2.2.1 Az élethosszig tartó tanulás

A „lifelong learning – élethosszig tartó tanulás” elméletei a 20. század elejéig nyúlnak vissza, köszönhetően annak, hogy például Dewey, Smith stb. újraértelmezték a felnőttek tanításának – nevelésének tartalmát, mégpedig úgy, hogy azt kiterjesztették az alapoktatás utáni időre is, azzal szervesen összekötve1.

Kezdetben tehát inkább az iskolázás kiterjesztéséről, és nem egyéni tanulásról esett szó. Például a híres 1972-ben megjelenő Faure jelentés még a „lifelong education”, azaz az élethosszig tartó képzés/nevelés kifejezést használta. Az élethosszig tartó tanulás fogalmának a tartalma folyamatosan gazdagodott, napjainkban következőképpen definiálhatjuk: a megszületésünktől kezdődő és a halálunkig tartó tanulási folyamatot foglalja magában, azaz már a beiskolázást megelőző kisgyermekkori nevelést és az aktív életkort követő időszakot is. A tanulás megvalósulhat formális, nem-formális, informális módon is; illetve minden tanulási tevékenység ide sorolható, függetlenül annak tartalmától (például általános műveltséghez kötődő vagy szakmai, munka világához köthető ismeret stb.)2

Az 1996-os évet például az élethosszig tartó tanulás évének is nyilvánították, amelynek keretében több rendezvény is céljául tűzte ki a folyamatos tanulás társadalmi jelentőségének a tudatosítását. A programsorozat kiemelt témája többek között a tanulásra motiválás, valamint a képzések és a munkaerőpiac közötti kapcsolat erősítése volt. Ezen rendezvények száma napjainkban emelkedő tendenciát mutat.

 

További rendezvények:

A nap minden szakában és útközben is elérhető tanulási formák – ideértve az on-line tanulást is – lehetővé teszik az egyének számára, hogy a lehető leghatékonyabban használják fel tanulásra fordított idejüket, függetlenül attól, hogy egy adott pillanatban éppen hol tartózkodnak (Memorandum 2000).

A témáról bővebben olvashat: Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_03_elektronikus_tanulasi_kornyezetek_kutatasai_pdf/03_elektronikus_tanulasi_kornyezetek_kutatasai.pdf.

Papp-Danka Adrienn: Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei http://www.oktatas-informatika.hu/2011/12/papp-danka-adrienn-az-online-tanulasi-kornyezet-fogalmanak-ertelmezesi-lehetosegei/1 NÉMETH BALÁZS: A lifelong learning koncepció történeti gyökerei. Tudásmenedzsment. 2001. 1. sz. 41-45. p.

2 TÓT ÉVA – BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS – SZEGEDI ESZTER: Az egész életen át tartó tanulás eszközrendszere. Budapest, Tempus Közlapítvány. 2012.