Skip navigation

2.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A fejezet célja az élethosszig tartó tanulás szellemiségének, kultúrájának bemutatása, ezt követően a tanulás formalizáltság szerinti felvázolására törekszünk. Célunk, hogy az olvasó legyen képes a tanultakat analitikus, szintetizáló formában alkalmazni, továbbá legyen képes elemezni, értelmezni e területek kutatási eredményeit.

Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos neveléstudományi, szaktudományi megújulásra. Legyen képes pedagógiai és andragógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.