Skip navigation

14.1 IRODALOMJEGYZÉK

Kötelező irodalom:

1. Estefánné Varga Magdolna (szerk.): Megújuló tananyagtartalmak, módszerek a kompetenciaalapú tanárképzésben. Eger, EKF. 9-51. p. 2011.

2. Dobó István, Perjés István, Temesi József (szerk.): Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések. AULA Kiadó Kft. 9-64. p. 2010.

3. Kotschy Beáta (szerk.): Új utak a pedagóguskutatásban. Líceum Kiadó, Eger. 11-32, 81-220. p. 2013.

4. Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzési Módszertár. Bp. Új Mandátum 282 p. 2. 3. 4. fejezet. 2004.

5. Falus Iván (szerk.): Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Eger, EKF. 2011.

Ajánlott irodalom:

1. Kraiciné Szokoly Mária: Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón. In: Zrinszky László (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés. Budapest, Gondolat Kiadó. 145-175 p. 2010.

2. Jakab Julianna: Gondolatok a készségfejlesztő képzési módszerekről. Tudásmenedzsment, 10. sz., 102-108.p. PTE, FEEFI. 2001.

3. Gábor Kálmán – Jancsák Csaba (szerk.): Ifjúságszociológia. 247-387. p. Szeged, Belvedere Meridionale. 2006.

4. Kálmán Orsolya: A hallgatók tanulási sajátosságainak változásai a felsőoktatás évei alatt. Magyar Pedagógia. 104. évf. 1. szám 95-114. p. 2004.

5. Székely Levente (szerk.) (2013): Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 90-179. p. 2013.

6. Kadocsa László: Az atipikus oktatási módszerek. Felnőttképzési Kutatási Füzetek. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet. 11-48. p. 2006.