Skip navigation

13.1 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS

A bevezetést követően a tananyag első felében a felsőoktatás világában vizsgálódtunk, ezt követően felnőttképzési kutatásokra helyeztük a hangsúlyt. Minden lecke összeállításánál törekedtünk arra, hogy a vizsgált téma kutatásaiból néhányat részletesebben is bemutassunk. Természetesen a teljességre való törekvés nélkül, hiszen megfigyelhető, hogy napjainkban számos vizsgálat, kutatás irányul mind a pedagógia, mind az andragógia területére.

Első egységünkben az élethosszig tartó tanulás változatos megjelenési formáiról volt szó, kiemelt figyelmet szántunk a formális, a nem- formális és az informális tanulásnak. Megismerkedtünk a Delors jelentés alapgondolatával (megtanulni tudni/megismerni;     megtanulni dolgozni/cselekedni; megtanulni együtt, másokkal élni; megtanulni élni), és az autonóm tanulás jellemzőivel. Ismertettünk az ifjúságra mint korosztályra irányuló kutatásokat, azok vizsgálati területeit, és előtérbe helyeztük a felsőoktatásban tanuló hallgatókat és a frissdiplomás pályakezdőket. A tanári hivatást választó hallgatókkal, tanárjelöltekkel részlete­sebben is foglalkoztunk. A pedagógussá válás folyamata legtöbbször már a tanár/pedagógusképző intézménybe lépés előtt megkezdődik, a jelentkezőre hatást gyakorolnak a korábbi tapasztalatai: az általános és középiskolai tanórákon szerzett élményei, tanárairól alkotott véleményei.

Ezt követően tananyagunk egyfajta keresztmetszetét adta az iskolai tevékenységnek, a pedagóguskutatásoktól kezdve az iskola belső világáig stb. A pedagóguskutatások főbb vizsgálati területeiből mutattuk be néhányat a téma jeles kutatóin keresztül, ezt követően szakemberek által kidolgozott szempontsorral kívántunk segítséget nyújtani egy-egy iskola belső világának a megismeréséhez.

Napjainkban a gyors technológiai változások és az információ, illetve a tudás menedzselése a tanulás felértékelődését hozta magával: becsüli a gazdaság és a munkaerőpiac is, és hatást gyakorol a felnőttkorban történő tanulásra is. A második blokkban a felnőttképzések jellemzőit tekintettük át, és a hangsúlyt a felnőttkori tanulás sajátosságaira helyeztük, különös tekintettel a felnőttkori tanulás jellemző vonásaira: miben más felnőttként tanulni. Bemutattuk a felnőttképzés területeit és főbb irányait, a felnőttkori tanulás funkcióit (pótló, kiegészítő, szakmai ismeretek bővítésére irányuló stb.) és motivációit, továbbá kapcsolatot kerestünk a felnőttkori tanulás funkciói és a munkaerő-piaci elvárások között, majd a szakképzésről mutattuk be kutatásokat.