Skip navigation

1.2 A KURZUS TARTALMA

Kutatások a felsőoktatásban és a felnőttképzésben

 1. Bevezetés
 2. Élethosszig tartó tanulás megjelenési formái
 3. Hallgatók a felsőoktatásban, DPR
 4. Tanárjelöltek vizsgálata
 5. Pedagógusvizsgálatok
 6. Az iskola belső világa
 7. Nemzetközi PISA felmérés
 8. Bevezetés az andragógiába
 9. Pedagógia – Andragógia
 10. Felnőttképzési módszerek
 11. Felnőttképzés területei és irányai
 12. Szakképzés és munkaerőpiac
 13. Összefoglalás
 14. Kiegészítések
 15. Tesztek

 

Tananyagunk két nagyobb egységre osztható. Első egységünkben először az élethosszig tartó tanulás változatos megjelenési formáiról lesz szó, kiemelt figyelmet szánunk a formális, nem-formális és informális tanulásnak. Ezt követően az ifjú korosztály sajátosságaira mutatunk rá, előtérbe helyezve a felsőoktatásban tanuló hallgatókat és a frissdiplomás pályakezdőket. A tanári hivatást választó hallgatókkal, tanárjelöltekkel részletesebben is foglalkozunk.

A második blokkban az andragógia jellemzőit tekintjük át, és a hangsúlyt a felnőttkori tanulás sajátosságaira helyezzük. Bemutatjuk a felnőttképzés területeit és főbb irányait, és kapcsolatot keresünk a felnőttkori tanulás és a munkaerő-piaci elvárások között.

1. ábra:    Fogalomtérkép
1. ábra: Fogalomtérkép