Skip navigation

12.3.2 Önellenőrző kérdések

Mit nevezünk aktív foglalkoztatáspolitikai eszköznek?

Mit értünk felzárkózási kompetencia alatt?

Sorolja fel a vezetői kompetenciákat!