Skip navigation

12.2.8 Munkaerőpiac elvárásai 2.

Kiss László műhelytanulmányában „Munkaerő-piaci stratégiák, munkáltatói elvárások és a diplomások” a felsőfokú végzettségűek munkaerőpiaci-elhelyezkedésének egyes kérdéseiről ír.

Néhány részlet a kutatásból:

„Jó kommunikációs képesség, jó problémamegoldó készség, rugalmasság, együttműködési készség, szervezőkészség, „set priorities” — az egyes álláshirdetésekben ezek a leggyakrabban előforduló személyi elvárások. Általánosságnak, banálisnak tűnhet mindez, mégis alapvetően meg tudják határozni a munkaerő-piaci érvényesülést, de mondhatnánk, hogy általában az életben való érvényesülést is. Egy lehetséges értelmezés szerint a kompetenciák azok a viselkedésformák, tulajdonságok, képességek, amelyek megkülönböztetik a kiválóan teljesítő egyént az átlagostól. Tanulási, fejlődési folyamat során a kompetenciák elsajátíthatók vagy elmélyíthetők, jól érzékelhető struktúrákba szerveződnek. (…) Az interjúrészletekből is látható, hogy a személyes kompetenciák a mindennapi munka során milyen nagymértékben előtérbe kerülhetnek, mennyire meghatározhatják a sikeres beilleszkedést, az elfogadottá válást. A munkaerőpiac elvárásai között rengeteg „általános humán” képesség szerepel. Becsületesség, tisztesség, kommunikációs készség, segítőkészség, rugalmasság — ezek a kompetenciák lényegében az egyén szocializációs folyamata során fejlődnek ki. A munkaerőpiac elvárásai egyértelműen túlmennek a szigorú értelemben vett szakmaiságon — ebből következően viszont a felsőoktatási intézmények feladatát sem egyszerűsíthetjük le technokrata módon a munkaerőpiac munkavégzési, gyakorlati igényeinek kielégítésére.”

A kutatásról bővebben olvashat: Kiss László: „Munkaerő-piaci stratégiák, munkáltatói elvárások és a diplomások http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2008_01/oldal83_94_kissl.pdf letöltés dátuma: 2014. augusztus 28.