Skip navigation

12.2.7 Munkaerőpiac elvárásai 1.

A kompetencia alapú tudást a munkaerőpiac is egyre inkább értékeli, amellyel kapcsolatban számos felmérés is készült. Ezek közül kiemeljük a Szent István Egyetem kutatását69, melynek „célja volt felmérni a hazai, gazdaságilag sikeres vállalatok munkavállalókkal szembeni kompetencia-elvárásait, annak érdekében, hogy az iskolarendszerű képzés és a munkaerő-piaci elvárás egymáshoz közelítése adatokon alapuló értelmezést nyerjen.” A hazai felmérés első lépése egy kompetencialista elkészítése volt, amely alapjául az európai uniós iránymutatások szolgáltak. A kompetencialistában a kulcsfontosságúnak nevezett kompetenciák mellett a munka világához kapcsolódó kompetenciákat és a vezetési funkciókhoz kapcsolódó legfontosabb készségeket gyűjtötték egybe.

 

3. táblázat: Az aktuális és stratégiai kompetenciák listája az uniós kategóriák szerint

Forrás: Karcsics (2007, 133)
Forrás: Karcsics (2007, 133)

A tanulmány szerzője (Karcsics 2007) kiemeli, hogy számos olyan igény is megjelent a hazai munkáltatók elvárásai között, amelyek például az EU-s ajánlás alapján megalkotott kompetencialistán nem szerepelnek. Ilyen a „pontos, precíz munkavégzés”, a „megbízhatóság”, a „lojalitás”, az „elkötelezett munkavégzés”, vagy az „nagy/átlagon felüli munkabírás, terhelhetőség”. Véleményük szerint a magyar munkakultúrának az „eredményeivel” függenek össze ezek a kívánalmak, mert ezek az elvárások igazából alapvetőnek is tekinthetők a munka világában, indokolva azzal, hogy a felsorolt tulajdonságok megléte nélkül egyetlen munkavállaló sem lehetne versenyképes. Ezeket a kompetenciákat speciális magyar kompetenciáknak tekintették a vizsgálat során, és felzárkózási kompetenciáknak nevezték el.

A tanulmány elérhető: Karcsics Éva: A versenyképes munkavállaló kompetenciái az Európai Unióban és Magyarországon. Európai Tükör 3. sz. 128-140. p. 2007. http://epa.oszk.hu/02000/02051/00003/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_12_057-064.pdf69 Karcsics Éva: A versenyképes munkavállaló kompetenciái az Európai Unióban és Magyarországon. Európai Tükör 3. sz. 128-140. p. 2007.