Skip navigation

12.2.6 Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának vizsgálata

1994 óta vizsgálják a jelentősebb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök működésének hatékonyságát, eredményességét az erre a célra kifejlesztett monitoring rendszer segítségével. A félévente kiértékelésre kerülő felmérés többek között a munkaerő-piaci képzésekben érintett személyekre irányul. A munkaerő-piaci képzések eredményességét illetően a számok azt mutatják, hogy a munkaerő-piaci képzésben részt vevők között legnagyobb számban szakmunkások és általános iskolai végzettségűek jelentek meg (2012-ben a munkaerő-piaci képzésben érintettek több mint 60%-a legfeljebb szakmunkás végzettséggel rendelkezett, ezen belül az általános iskola dominált, közel egyharmaduknak legfeljebb általános iskolai végzettsége volt). Főként valamilyen szakmai képzésben vett részt, azonban ők voltak egyúttal a legkevésbé sikeresek is a képzés utáni elhelyezkedésben. (NMH 2012). Kutatások is megerősítik, hogy a munkanélküliség időtartama predesztinálja a további munkaerő-piaci esélyeket, mivel a legális foglalkoztatásba való visszatérés esélye fordítottan arányos a munka nélkül töltött idő hosszával. Az aktív eszközök működésének hatékonyságát, eredményességét.68

Az utánkövetés ideje 6 hónap (a támogatás befejezését és a továbbfoglalkoztatási kötelezettséget követően), a vizsgálat alanya a támogatásban érintett egyén. A munkában állás tényét vizsgálják, függetlenül attól, hogy az adott egyén a támogatásban részesült vállalkozásnál dolgozik-e, vagy sem. A monitoring során az elhelyezkedési mutatót vizsgálják, azaz az adott eszközt befejezők hány százaléka dolgozik a befejezést követő 6. hónapban. Az egyénre jellemző dimenziók mentén: nem, életkor, iskolai végzettség, területi elhelyezkedés.

Néhány eredmény: 2010-ben a munkaerő-piaci képzést befejezők közel hatvan százaléka küldte vissza a kiküldött kérdőívet. A munkaerő-piaci képzést befejezők válaszai alapján az elvégzett tanfolyamok jó színvonalúak voltak, a válaszolók fele kiválóra, vagy jóra értékelte, csupán a válaszolók 4%-a érezte gyengének az elvégzett tanfolyam színvonalát. A munkaerő-piaci képzést befejezettek közül válaszadók fele elhelyezkedett, további 2%-a vállalkozást indított

A válaszadóknak több mint a fele nem helyezkedett el a képzés befejezését követően. Miért?

  • a legtöbben az álláshely hiányát említették (37%)
  • egyharmaduk arra hivatkozott (29%), hogy betegsége miatt nem tudott elhelyezkedni
  • 10%-uk azért nem helyezkedett el, mert továbbtanult
  • a képzést követően a válaszolók 6%-a valamilyen típusú gyermeknevelési támogatásban (GYES, GYED), vagy ápolási díjban részesült.


68 Nemzeti Munkaügyi Hivatal: 2010. évben befejezett főbb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának vizsgálata        
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_fobb_aktiv_eszkozok          
(2014. augusztus 3.)