Skip navigation

12.2.2 Szakképzéssel foglalkozó kutatók

„Összegző vizsgálat készült a hazai szak- és felnőttképzési kutatások és fejlesztések helyzetéről” (Benke Magdolna), melyben a kutatási megbízás az alábbi feladat elvégzésére szólt: „Annotált irodalomjegyzék összeállításával, adott szempontrendszer alapján összegzés készítése az utóbbi évek legfontosabb kutatási és fejlesztési eredményeiről, javaslatok megfogalmazása középtávú kutatásokra az adott témakörben.

Az egyes témacsokrok vizsgálatát az adott terület szakértői végezték el, akik többségükben kutatók, egyetemi-főiskolai oktatók. A következő témák kerültek górcső alá:

1. A gazdasági szerkezetváltásnak a szakképzés rendszerére gyakorolt hatása, a foglalkoztatási szint növelését segítő programok, a szakképesítések rendszere, az OKJ fejlesztése, kompetenciafejlesztés (Szabóné Berki Éva)

2. A szakképzés finanszírozási rendszerének, a felnőttképzés támogatási rendszerének fejlődése (szakképzési hozzájárulás, egyéni képzési számlák, ...) (Szép Zsófia)

3. Hátrányos helyzetű tanulói rétegek, speciális képzési célcsoportok (fogyatékosok, romák, idősek, nők, …) tanulási esélyei, speciális képzési programjaik (Várhelyi Iván)

Munkához kapcsolódó tanulás, gyakorlati képzés, a munkahelyi képzések alakulása, a munkavállalók képzési esélyei, átképzés, munkavállalói tanulói magatartás (Erdei Gábor)

5. Társadalmi párbeszéd a képzés szolgálatában, a szociális partnerek és a kamarák szerepe a szakképzés és a felnőttképzés fejlesztésében (Benke Magdolna)

6. A képzés regionális dimenziói, a regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a képzés vonatkozásában, a térségi integrált szakképző központok (Benke Magdolna)

7. Módszertani kérdések: tanterv, e-learning, atipikus tanulás, előzetesen megszerzett tudás beszámítása, moduláris tananyagfejlesztés, távoktatás, formális és informális tanulás (Horváth Cz. János)

8. Az élethosszig tartó tanulás összefüggései és kihívásai, a népesség tanulási attitűdjei és tanulási esélyei (Kálmán Anikó)

9. A tanárok és a gyakorlati oktatók, a trénerek képzése (kihívások, programok) (Balogh Andrásné)

 

A fenti 9 összegző témában a vizsgálatok elvégzésére egy szempontrendszer alapján került sor.

Többek között vizsgálták, hogy az adott kutatás fejlesztési munkához kapcsolódik vagy sem; eredeti, elsődleges kutatómunkát jelent vagy adatok másodfeldolgozását; elméleti jellegű kérdéseket jár körül, vagy módszertani kérdéseket vizsgál, ha mindkettőt, milyen arányban; hazai szakirodalmon alapul vagy nemzetközin;  a kutatás eredménye mennyiben tekinthető új eredménynek, új innovációnak, milyen forrásból történt a kutatás finanszírozása; milyen szakértői hátteret kapcsoltak be a kutatás lebonyolításába (saját kutatói háttér, más egyetemek, főiskolák, iskolák oktatói, szociális partnerek, önkormányzat, …); a vizsgált téma mennyiben illeszkedik az európai kutatási áramlatok sodrába stb.67

 

A témáról bővebben olvashat: Benke Magdolna- Gondolatok a hazai szakképzési és felnőttképzési kutatások olvasása közben. http://mszt.iif.hu/documents/0902189_benke.pdf

 

További jeles kutatók: Farkas Éva, Vámos Tamás, Polónyi István stb. Munkásságukra, publikációs tevékenységükre a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu) is rákereshetünk.67 Benke Magdolna: Összefoglaló az „Összegző vizsgálat a hazai szak- és felnőttképzési kutatások és fejlesztések helyzetéről” c. kutatás eredményeiről.