Skip navigation

12.2.1 A szakképzés

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény preambuluma a következőket fogalmazza meg: „a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülése céljából”.

A szakképzés intézményei a törvény szerint: (Szt. 4. § (1) bekezdés)

  • a szakközépiskola,
  • a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is (a továbbiakban a szakközépiskolával együtt: szakképző iskola),
  • az állami felnőttképzési intézmény, valamint
  • a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény.