Skip navigation

12.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A fejezet célja, hogy áttekintést adjon a szakképzés és a munkaerőpiac sajátos jellemzőiről, és betekintést nyújtson a terület kutatásaiba, kutatóira.

Az olvasó legyen nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Legyen képes andragógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.