Skip navigation

1.1.2 Kompetenciák

A képzés során az olvasó ismerjen meg felsőoktatási és felnőttképzéssel kapcsolatos kutatásokat. Törekedjen a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra a közoktatás és a felnőttképzés világában. Legyen nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Legyen képes a tanultakat analitikus, szintetizáló formában alkalmazni, és jól tájékozódni a szakirodalomban.

Törekedjen a pedagógiai, andragógiai nézeteinek a megfogalmazására, legyen nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Legyen képes pedagógiai és felnőttképzési tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.