Skip navigation

11.2.4 A felnőttképzések szakmai tudásbővítő funkciója

A folyamatos szakmai (tovább)képzés, illetve a magasabb szintű szakképesítések megszerzése a fejlett piacgazdaságokban általában a munkaadói igények alapján történik. A képzések irányulhatnak át- vagy továbbképzésekre is.63

Barizsné Hadházi Edit és Polónyi István munkájában a munkaadók, a vállalatok felnőttképzéssel kapcsolatos motivációit, képzési politikáit elemzik. „A felnőttképzési rendszer érdekeltségi rendszere” című OTKA kutatás keretében Polónyi többek között a munkaadók képzéstámogatási motivációját, magatartását vizsgálja. Arra a megállapításra jut, hogy: szerepük alapvető, hiszen munkaadó a felnőttképzések meghatározó részének kezdeményezője, támogatója, sőt helyszíne, de legalább is tűrője.

A standard oktatás-gazdaságtani szakirodalomból közismert a munkáltatók magatartásának motivációi is. A munkáltatóknak a munkavállalóik oktatásával kapcsolatos magatartása különbözik attól függően, hogy általános vagy speciális képzésről van-e szó.

Általános a képzés, ha az a résztvevők termelékenységét oly módon növeli, hogy az nemcsak a képzést biztosító vállalatnál érvényesül, hanem más vállalatoknál is. Speciális a képzés, ha az általa elérhető termelékenység növekedés csak az oktatást biztosító vállalatnál érvényesül.

Az általános képzést általában a munkáltató inkább időben támogatja, a képzés költségeit nem ô fizeti. A képzésben résztvevők viszont hajlandók megfizetni a képzés költségeit, mivel az növeli jövőbeli keresetüket. Speciális képzés esetében viszont a munkáltató mind az oktatási költségeknek, mind annak hasznainak egy részét megosztja a munkavállalóval. A munkaadók szakképzéssel kapcsolatos kiadásai nem kizárólag saját döntésükön múlik. Ugyanis sok országban a munkaadókat törvény kötelezi meghatározott alkalmazotti képzés viselésére (pl. Franciaország), vagy képzéssel kapcsolatos adók fizetésére, illetve annak visszaigényelhetőségére (pl. Magyarország).

 

A tanulmány elérhető itt: Barizsné Hadházi Edit és Polónyi István (szerk): Felnőttképzés, vállalati képzés http://mek.oszk.hu/05500/05593/05593.pdf

 63 Zachár László: A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói.                
http://www.ofi.hu/tudastar/felnottoktatas-kepzes/felnottkepzes-rendszere       
letöltés dátuma: 2014. július 29.