Skip navigation

11.2.2 A felnőttképzés funkciói – pótló funkció

Amennyiben a felnőttképzések munka világához kapcsolódó funkcióit vizsgáljuk, különbséget tehetünk Zachár munkája alapján a képzések pótló, kiegészítő, illetve a folyamatos szakmai tudást közvetítő stb. funkciói között.61

A felnőttképzés egyik „alapfunkciójának” is nevezett pótló funkciónak célja az első iskolai végzettség és/vagy – az egyén életpályája szempontjából szükséges – szakképzettség megszerzése. A fejlett társadalmakban többnyire ez a „pótló” funkció az alap(általános)-iskolai végzettség és az első szakképzettség megszerzését jelenti. Gondoljunk például a felnőttkorban történő szakma megszerzésére, vagy akár az általános iskola 7-8. osztályának a megszerzésére.

A tartósan munkanélküliek körében jellemző az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, vagy elavultsága, a 40 év feletti korosztály túlsúlya, a romák magas aránya.

Felnőttképzési kutatások (Halmos 2005) a következő képzéssel szembeni elvárásokat fogalmazzák meg hátrányos helyzetűek esetén:

  • A megkülönböztetett bánásmód, individualizált fejlesztés.
  • A személyiség stabilizálásának elérése, fejlesztése.
  • Tanulási motiváció, a tanulási készség, kommunikációs készség fejlesztése.
  • A munkaköri képesség megnevezése, pályaorientáció.
  • A hiányzó alapismeretek pótlása.
  • A szükséges szakmai és mentális képességek elsajátítása.
  • Nyílt, hozzáférhető, rugalmasan egymásra épülő rendszerek alkalmazása.
  • A képzést megelőző és a képzés folyamán szükséges szolgáltatások biztosítása.

A hátrányos helyzetű térségek és rétegek munkaerő-piaci helyzetének javításában sajátos szerepet töltenek be a megyei munkaerő-piaci helyzethez igazodó, sokszínű, komplex munkaerő-piaci programok. Jelentőségük az utóbbi években megnőtt és a hátrányos helyzetű rétegeken belül kiemelten foglalkoznak a pályakezdők, megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítésével. Tartalmukat tekintve jellemzőek a kombinált programok, a felzárkóztató, ismeretpótló, betanító jellegű és szakmai végzettséget adó képzések egyaránt.6261 Zachár László: A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói.                
http://www.ofi.hu/tudastar/felnottoktatas-kepzes/felnottkepzes-rendszere       
letöltés dátuma: 2014. július 29.

62 Halmos Csaba: A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest. 2005.