Skip navigation

11.2.1 Klasszikus felosztás

A klasszikus felosztás szerint beszélhetünk általános és szakirányú felnőttnevelésről, továbbá közéleti-közösségi, állampolgári kriminális, katonai, vallásos, hitéletbeli stb. andragógiáról. Tartalmukat a következőképpen foglalhatjuk össze Durkó munkássága alapján:60

  • Általános irányú felnőttnevelés: Fő célja az alap- és általános műveltség pótlása (ilyen például az érettségire való felkészítés), vagy kibővítése (általános műveltségi szint növelése) felnőttkorban.
  • Szakirányú andragógia: A munka világához kapcsolódik, ilyen például a munkanélküliek felzárkóztató képzése, átképzése; az új szakmákra való felkészítés; a vezető és menedzserképzés stb.
  • Specializált tartalmú andragógia:
    • Közéleti-közösségi, állampolgári andragógia: Az alkotó közösségi, közéleti munkához szükséges szociológiai, közgazdasági, szociálpszichológiai stb. műveltség kialakítása.
    • Kriminál-andragógia: Alapvető célja olyan felnőttkori ismeret-, képesség-, gyakorlati készség és magatartás-formálás, amely előkészíti a szabadulás után a társadalomba való reszo­cializációs folyamatok minél hatékonyabb lezajlását.
    • Vallásos, hitéletbeli andragógia: A felnőttnevelés egyik legrégebbre visszavezethető területe, napjainkban ilyen például a jegyes oktatás.


60 Durkó Mátyás: Andragógia. Budapest, Magyar Művelődési Intézet. 1999.