Skip navigation

11.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A fejezet célja, hogy az olvasó képet kapjon a felnőttképzés főbb területeiről, kutatási irányairól.

Az olvasó lásson rá a terület kutatásaira, ismerjen meg andragógiai kutatásokat, továbbá legyen képes azokat saját szakterületén alkalmazni. Legyen nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Legyen képes andragógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.