Skip navigation

1.1.1 Célkitűzés

Célunk, hogy felkeltsük az igényt pedagógiai, illetve andragógiai ismeretek megszerzésére, a vizsgált terület szakirodalmain és empirikus kutatásain keresztül, kedvet adva az olvasónak ismeretei bővítésére. A felsőoktatásban dolgozó, pedagógus végzettséggel nem rendelkező oktatók számára kívánunk olyan felsőoktatási és felnőttképzési ismereteket nyújtani, amelyek kapcsolatban állnak az élethosszig tartó tanulás tudásmegújító, tudásbővítő eszméjével. Törekvésünk, hogy felkeltsük az érdeklődést a terület iránt, és további ismeretek megszerzésére ösztönözzünk. Igyekeztünk olyan kutatásokat és elméleteket számba venni, amelyek kiindulási alapul szolgálhatnak a kurzus céljához és tartalmához.