Skip navigation

10.2.6 Kooperatív oktatási módszer

2. Animáció: Kooperatív tanulás példák

A kooperatív oktatási módszer csoportmunka keretében valósul meg. A kooperatív csoportmunka alapelvei:

  • Az építő egymásrautaltság: Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás első alapelve. Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással.
  • Az egyéni felelősség: Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Példája ennek, amikor a tagok azonos témán dolgoznak, munkamegosztás van közöttük, és mindenki egy részfeladatért a felelős. Vagyis az egyes résztvevők is felelősek azért, hogy hozzájárulnak-e a közös cél eléréséhez. Ez szemben áll a csoportmunka azon értelmezésével, amelyek csoportcélt tűznek ki és csoportos értékeléssel jutalmaznak, de nem teszik felelőssé az egyént a feladat végrehajtásában, így nem hoz javulást a tanulási teljesítményben.
  • Egyenlő részvétel: A hagyományos csoportmódszerek egyenlőtlen részvételt eredményeznek; a módszer főként a jobb teljesítményű, extrovertált diákok részvételét eredményezi, és nem mindenki veszi ki egyenlően részét a munkából. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni: (1) szerepelosztással, (2) munkamegosztással.
  • Párhuzamos interakció: A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. Ezáltal a kooperatív tanulás hatékonyabb, mint a hagyományos oktatás.

Példák a feladatokra: http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm letöltés dátuma: 2014. augusztus 28.