Skip navigation

10.2.1 Előadó-központú módszerek

Az alábbi módszerek bemutatásához Falus (1998)56, Kraiciné és Csoma (2012)57, Várnagy (1995)58 munkáit használtuk fel.

Az előadó-központú módszerek alkalmazása a felnőttoktatásban leginkább az „ismeretterjesztő előadások” keretei között terjedtek el, illetve meghatározó szerepet töltenek be a felsőoktatási intézményekben is.

Előadó-központú módszerek:

  • Előadás: szóbeli közlésén alapul
  • Magyarázat: előadás kiegészítéssel, magyarázattal, kérdezéssel
  • Tanbeszélgetés: előadás beszélgetéssel kiegészítve (irányított megbeszélés)

 

A szóbeli közlés az ismeretközvetítés klasszikus módszere: egy téma monologikus, részletes, szóbeli kifejtése szakértő személy által. A szó a görög lectare szóból származik, ami eredetileg írott szöveg hangos felolvasását jelentette. Az előadást ma ritkán alkalmazzák önmagában, általában magában ötvözi az elbeszélés és magyarázat elemeit is. Ma már csak a szabad, szóbeli előadást értjük alatta, nem a felolvasást.

Az előadó-központú módszerek esetében főként frontális tanulásszervezésről beszélhetünk. Az előadó termek ennek megfelelően hagyományosan kettős felosztásúak: a nagyobb rész a hallgatóságé, akik többnyire padsorokban ülnek, a kisebb rész az előadó számára fenntartott hely. M. Nádasi Mária a tanulásszervezés kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a frontális munka akkor alkalmazható a legsikeresebben, ha a tanulókat a tanulási előfeltételek szempontjából homogenitás jellemzi.

Az előadói munkát és az előadás követhetőségét napjainkban a power pointos prezentációk, jó didaktikai felépítés esetén nagy mértékben segíthetik.

Az előadók fontos eszköze még a beszédkultúra, amely a helyes és szép beszéd tartalmi és formai követelményein nyugszik: hangsúly, hangerő, hanglejtés, helyes lélegzetvétel. Az előadás szerkezete jól tagolt, és választékosan előadott (Falus 1998; Kraiciné és Csoma 2012; Cserné 2006.)56 Falus Iván (1998) (szerk): Didaktika. Budapest, Nemzeti TK.

57 Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula (2012): Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába.          
http://kraicineszokolymaria.hu/wpcontent/uploads/2012/12/modszertar-2.pdf (letöltés dátuma 2015. január 30.)

58 Várnagy Marianne (1995): A felnőttoktatás didaktikája és módszertana. Budapest, ELTE.